ASTM G148-97 (Reapproved 2011)
ASTM G169-01 (Reapproved 2013)
ASTM SI10-16
ASTM F3236-17
ASTM G122-96 (Reapproved 2015)e1
ASTM G40-17
ASTM G157-98 (Reapproved 2013)
ASTM G206-17
ASTM G138-12
ASTM G29-16
ASTM F3226F3226M-16e1
ASTM G146-01 (Reapproved 2013)
ASTM G110-92 (Reapproved 2015)
ASTM G196-08 (Reapproved 2016)
ASTM G128G128M-15
ASTM G11-04 (Reapproved 2012)
ASTM F3213-17
ASTM G184-06 (Reapproved 2016)
ASTM G136-03 (Reapproved 2016)e1
ASTM G99-17
ASTM G1-03 (Reapproved 2017)e1
ASTM G116-99 (Reapproved 2015)
ASTM F3201-16
ASTM G126-16
ASTM G106-89 (Reapproved 2015)
ASTM G174-04 (Reapproved 2017)
ASTM F3265-17
ASTM G88-13
ASTM F3244-17
ASTM F3189-17
ASTM G95-07 (Reapproved 2013)
ASTM G114-14
ASTM G164-99 (Reapproved 2013)
ASTM G75-15
ASTM F3229F3229M-17
ASTM F3178-16
ASTM G103-97 (Reapproved 2016)
ASTM G63-15
ASTM F3217-17
ASTM G84-89 (Reapproved 2012)
ASTM G152-13
ASTM G51-95 (Reapproved 2012)
ASTM F3205-17
ASTM G71-81 (Reapproved 2014)
ASTM G93-03 (Reapproved 2011)
ASTM G141-09 (Reapproved 2013)
ASTM F3192-16
ASTM G39-99 (Reapproved 2016)
ASTM G131-96 (Reapproved 2016)e1
ASTM F3181-16
ASTM G59-97 (Reapproved 2014)
ASTM G81-97a (Reapproved 2013)
ASTM G28-02 (Reapproved 2015)
ASTM G47-98 (Reapproved 2011)
ASTM G121-98 (Reapproved 2015)e1
ASTM G67-13
NACE ASTM G193-12d
ASTM G10-10 (Reapproved 2015)
ASTM G109-07 (Reapproved 2013)
ASTM G35-98 (Reapproved 2015)
ASTM G57-06 (Reapproved 2012)
ASTM F3291-17
ISO ASTM 52116-13
ASTM G18-07 (Reapproved 2013)
ASTM G98-17
ISO ASTM 51631-13
ASTM F3264-17
ASTM G44-99 (Reapproved 2013)
ASTM G6-07 (Reapproved 2013)
ISO ASTM 51275-13
ASTM F3240-17
ASTM G87-02 (Reapproved 2013)
ASTM G33-99 (Reapproved 2015)
ASTM F3278-17
ASTM G210-13
ASTM F3228-17
ASTM G74-13
ASTM G16-13
ASTM G200-09 (Reapproved 2014)
ASTM F3257-17
ASTM F3216-16
ASTM G62-14
ASTM G4-01 (Reapproved 2014)
ASTM G188-05 (Reapproved 2017)
ASTM F3234F3234M-17
ASTM F3204-16
ASTM G50-10 (Reapproved 2015)
ASTM F3272-17
ASTM G178-16
ASTM F3191-16
ASTM G38-01 (Reapproved 2013)
ASTM F3223-17
ASTM F3251-17
ASTM F3180F3180M-17
ASTM G168-17
ASTM G24-13
ASTM G9-07 (Reapproved 2013)e1
ASTM F3211-17
ASTM F3232F3232M-17
ASTM G156-17
ASTM F3290-17
ASTM F3199-16a
ASTM F3221-16
ASTM G145-08 (Reapproved 2016)
ASTM F3262-17
ASTM F3208-17
ASTM G135-95 (Reapproved 2013)
ASTM F3187-16
ASTM F3238-17
ASTM F3195-16
ASTM G125-00 (Reapproved 2015)
ASTM F3174F3174M-15
ASTM F3227F3227M-17
ASTM F3184-16
ASTM G113-16
ASTM F3215-16
ASTM F3172-15
ASTM F3203-16
ASTM G102-89 (Reapproved 2015)e1
ASTM F3190-16
ASTM G92-86 (Reapproved 2015)
ASTM F3179F3179M-16
ASTM G78-15
ASTM G66-99 (Reapproved 2013)
ASTM G56-10
ASTM G42-11
ASTM G32-16
ASTM G14-04 (Reapproved 2010)e1
ASTM G3-14
ASTM F3270F3270M-17
ASTM F3249-17
ASTM F3231F3231M-17
ASTM F3220-17
ASTM F3207-17
ASTM F3194-16
ASTM F3183-16
NACE ASTM G31-12a
ISO ASTM 51956-13
ISO ASTM 51608-15
ISO ASTM 51261-13
ASTM G209-14
ASTM G199-09 (Reapproved 2014)
ASTM G187-12a
ASTM G177-03 (Reapproved 2012)
ASTM G167-15
ASTM G155-13
ASTM G144-01 (Reapproved 2014)
ASTM G134-17
ASTM G124-10
ASTM G112-92 (Reapproved 2015)
ASTM G101-04 (Reapproved 2015)
ASTM G91-11
ASTM G77-17
ASTM G65-16e1
ASTM G55-07 (Reapproved 2013)
ASTM G41-90 (Reapproved 2013)
ISO ASTM 52628-13
ISO ASTM 51650-13
ISO ASTM 51310-04 (Reapproved 2012)
ASTM G213-17
ASTM G202-12 (Reapproved 2016)
ASTM G190-15
ASTM G180-13
ASTM G170-06 (Reapproved 2012)
ASTM G158-98 (Reapproved 2016)
ASTM G147-17
ASTM G137-97 (Reapproved 2017)
ASTM G127-15
ASTM G115-10 (Reapproved 2013)
ASTM G105-16
ASTM G94-05 (Reapproved 2014)
ASTM G82-98 (Reapproved 2014)
ASTM G69-12
ASTM G58-85 (Reapproved 2015)
ASTM G46-94 (Reapproved 2013)
ASTM G34-01 (Reapproved 2013)
ISO ASTM 52900-15
ISO ASTM 51707-15
ISO ASTM 51431-05
ASTM G215-17
ASTM G204-15
ASTM G194-08 (Reapproved 2013)
ASTM G182-13
ASTM G172-02 (Reapproved 2010)e1
ASTM G161-00 (Reapproved 2013)
ASTM G150-13
ISO ASTM 52901-16
ISO ASTM 51818-13
ISO ASTM 51538-17
ISO ASTM 52921-13
ASTM G217-16
ISO ASTM 51940-13
ASTM G205-16
ISO ASTM 51607-13
ASTM G195-13a
ISO ASTM 51205-17
ASTM G183-15
ASTM G208-12 (Reapproved 2016)
ASTM G198-17
ASTM G173-03 (Reapproved 2012)
ASTM G186-05 (Reapproved 2016)
ASTM G162-99 (Reapproved 2010)
ASTM G176-03 (Reapproved 2017)
ASTM G166-00 (Reapproved 2011)
ASTM G151-10
ASTM G154-16
DIN 19559-1꞉1983 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 60804꞉1994 IEC 00804꞉1985 + A2꞉1993 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21181꞉1993 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18599-7꞉2007 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 60601-2-25꞉2008 VDE 0750-2-25 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25482-10꞉2000 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 14662꞉2002 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19244-3꞉1992 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21913-4꞉2009 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN ISO 12217-3꞉2000 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 13303-1꞉1982 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21916-1꞉2007 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25429꞉1985 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18709-4꞉1984 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25434꞉1986 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 16166-2010
DIN 25455꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 08947꞉1986 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 46249-1꞉1980 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 60079-25꞉2007 VDE 0170-10-1 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 20400꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21920-7꞉1996 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 01651꞉1970 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18800-1꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-4-2015
DIN 18599-10꞉2007 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 10255꞉2004 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 61400-22꞉2009 VDE 0127-22 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 00847-1꞉2005 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN꞉ISO 06946꞉1996 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 17115꞉1987 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18716-3꞉1997 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 00408꞉2004 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 09300-1꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-7-2017
DIN 21625꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 04753-1꞉1988 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 16560-17꞉2007 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 04102-18꞉1991 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 00485-2꞉1995 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19242-1꞉1987 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18716-1꞉1995 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18896꞉2005 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 60204-1꞉1993 VDE 0113-1꞉1993 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-5-2016
DIN 19242-10꞉1987 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 01304-1꞉1944 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 62055-41꞉2005 VDE 0418-5-41 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 01946-4꞉1989 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25441-1꞉1987 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 50019꞉1996 VDE 0170-0171-6꞉1996 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 50271꞉2008 VDE 0400-21 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19227-2꞉1991 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21920-3꞉1996 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 13024-1꞉1997 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-3-2015
DIN 18035-4꞉2007 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 21909꞉2002 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 10088-2꞉1995 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-2-2015
DIN EN 62386-208꞉2008 VDE 0712-0-208 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 17135꞉1964 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 22014꞉1985 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 10025꞉1994 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 22013꞉1985 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 62321꞉2006 VDE 0042-1 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 04420-4꞉1998 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19703꞉1995 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 61508-3꞉2009 VDE 0803-3 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 17223-1꞉1984 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 60815-1꞉2007 VDE 0446-201 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 61508-7꞉2009 VDE 0803-7 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-6-2017
DIN EN ISO 16120-4꞉2011 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 10336꞉1994 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19242-12꞉1987 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25482-5-1꞉1997 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 00789꞉2005 (EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 61400-11꞉2009 VDE 0127-11 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25459꞉1990 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 12163꞉1998 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 19075-1-2011
DIN EN 00998-1꞉2003(EN) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 15201-1꞉1994 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25493꞉1997 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 17869꞉1992 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 19045-8꞉1993 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 14369-2018
DIN 25425-5꞉1994 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 08075-1꞉1984 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 18800-2꞉2008 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25485꞉1990 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN EN 12167꞉1998 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 04420-4꞉1988 (PL) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN IEC 61810-2꞉2008 VDE 0435-120 (DE) - Draft ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO IEC TR 16167-2010
DIN EN 00837-1꞉1997 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 15091꞉1982 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
DIN 25456-1꞉1999 (DE) ᴾᴼᴼᴮᴸᴵᶜᴽ
ISO TR 10993-33-2015
ISO IEC TR 19763-9-2015
JBT 11258-2011 数字风向风速测量仪
ISO_IEC_27000_2018
ISO TR 18231-2016
ISO IEC TR 20000-11-2015
JBT 9119-2013 印刷机械 半自动骑马装订机
ISO_IEC_19944_2017
ISO TR 15499-2016
ISO IEC TR 20000-10-2015
JBT 12642.3-2016 电机铁芯级进模 零件 第3部分 计数凸模
JBT 4014.4-2013 潜水电机绕组线 第4部分 额定电压600/1000V及以下交联聚乙烯绝缘尼
ISO TR 25901-1-2016
ISO IEC TR 24748-2-2011
JBT 12642.6-2016 电机铁芯级进模 零件 第6部分 叠铆压杆
JBT 8593-2013
ISO_IEC_8825-7_2015_Cor_2_2017
ISO IEC TS 33030-2017
JBT 12642.4-2016 电机铁芯级进模 零件 第4部分 计数凹模
JBT 6892-2010 往复活塞氧气压缩机 验收试验
ISO TS 16965-2013
ISO IEC TR 24748-3-2012
JIS G 3115-2016 圧力容器用鋼板
JBT 12642.12-2016 电机铁芯级进模 零件 第12部分 浮料块
JBT 12642.2-2016 电机铁芯级进模 零件 第2部分 叠铆凹模
JIS G 1201-2014 鉄及び鋼―分析方法通則
JBT 4014.3-2013 潜水电机绕组线 第3部分 额定电压450/750V及以下改性聚丙烯绝缘耐水绕组线
JBT 12642.11-2016 电机铁芯级进模 零件 第11部分 误送检测销
ISO TR 19686-100-2016
JBT 12642.1-2016 电机铁芯级进模 零件 第1部分 叠铆凸模
ISO IEC TR 24748-1-2010
JBT 4014.2-2013 潜水电机绕组线 第2部分 额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘尼龙护套
ISO TR 19234-2016
ISO IEC TR 21565-2018
JIS H 8711-2000
JIS A 6603-2015
JBT 12642.5-2016 电机铁芯级进模 零件 第5部分 叠铆顶杆
JBT 7453-2013 半合成切削液
ISO_IEC_8825-4_2015_Cor_1_2018
ISO IEC TR 27015-2012
ISO TR 18492-2005
ISO IEC TR 20547-5-2018
JIS G 0307-2014
JBT 12642.10-2016 电机铁芯级进模 零件 第10部分 导正销
JBT 11287-2012 涂附磨具 带轴页轮 技术条件
JBT 4014.1-2013 潜水电机绕组线 第1部分 一般规定
JIS A 7502-2-2015
JBT 12642.7-2016 电机铁芯级进模 零件 第7部分 Բ͹ģ
JBT 9006-2013 起重机 卷筒
ISO_IEC_14496-12_2015_Amd_2_2018
JIS B 7507-2016
JBT 12642.9-2016 电机铁芯级进模 零件 第9部分 限位柱
JIS R 6244-2013 (追補1)
JIS K 6253-3-2012
JIS A 7502-3-2015
JBT 12642.8-2016 电机铁芯级进模 零件 第8部分 圆凹模
JTT 719-2016 营运货车燃料消耗量限值及测量方法 (1)
JIS K 8997-2012
JIS H 7803-2005
JBT 12780-2016 螺杆挤压式饲料膨化机 螺杆
NB 32015-2013
JIS R 6243-2008 砂轮的静态平衡试验
JIS K 6253-1-2012
JIS A 7502-1-2015
JIS H 7804-2005
JIS A 6301-2015
MHT 4046-2017
JIS K 9002-2015
JJG 1137-2017 高压相对介损及电容测试仪
JIS K 8593-2015 石油エーテル(試薬)
JJG 1110-2015 铁道车辆轮对轮位差、盘位差测量器检定规程
JIS K 8528-2015 しゅう酸ナトリウム(試薬)
MSS SP-95-2014
JIS Q 24510-2012
JJF(浙)1134-2017 微米千分尺校准规范
JIS K 6253-5-2012
JIS R 6244-2005
JIS K 6253-2-2012
JIS X 6245-1999
JIS K 6253-4-2012
PD CEN TR 17040-2017
PD CEN TS 16405-2017
PD CEN/TR 13121-5-2017
PD CEN TS 17006-2016
PD CEN TS 15003-2005
PD CEN TS 12200-2-2017
PD CEN TS 17035-2017
PD CEN TR 17063-2017
PD CLC TS 50131-12-2016
PD CEN CLC ISO IEC TS 17021-2-2016
PD CEN TR 17055-2017
QCT 948-2013 汽车顶部装载装置
QBT 2772-2017 笔袋
QCT 439-2013 摆臂式自装卸汽车
PD IEC PAS 63083-2017